1Par. 2: 29 je ... Što je 1 Par. 2: 29?
Naziv supruga Abišur je Abihajla, a ona mu rodi Ahban i Molid.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.