1Par. 2: 37 je ... Što je 1 Par. 2: 37?
Zabad je rodio Eflal, Eflalu rodi Ovid;

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.