1Par. 2: 39 je ... Što je 1 Par. 2: 39?
Azarja rodi Heletz, Helez je rodio Eleaz;

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.