1Par. 2: 40 je ... Što je 1Par. 2: 40?
Eleazah je rodio Sismaija; Sismai je rodio Salluma;

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.