1Par. 2: 50 je ... Što je 1Par. 2:50?
sinovi Kaleb, sin Hur, Prvorođenac Efrato; Shoval, Kirjatin otac, Jarim; Josh. 9: 17

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.