1Par. 2: 55 je ... Što je 1Par. 2: 55?
i plemena Soferiytsev žive u Iabetse, Tireytsy, Shimeytsy, Suhaytsy: to Kinejci su potekli iz Hamata, oca Bethavave.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.