1Par. 20: 4 je ... Što je 1 Par. 20: 4?
Nakon toga je započeo rat s Filistejcima u Gazeri. Tada je Sowohai Khushatyan udario Safa, jednog od potomaka Refaima. I oni su mirni. 2. Svijet. 21: 18

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.