Deut. 11: 26 je ... Što je Deut. 11:26?
Evo, danas vam ponudim blagoslov i prokletstvo: Deut. 28, 2, 15; 30: 1, 15.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.