Akvizicije su ... Što je stjecanje?
styazh'anie ( Rimljanima 20,28, Izreke 10,3, Jeremija 20: 5, Mihej 4: 13) - bogatstvo, akumulacija, sve vrste dobivanja.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.