Enciklopedijski rječnik

Adamova jabuka

Adamova jabuka je ... Što je Adamova jabuka?

Adam yablokokadyk, čekić na prednjem dijelu vrata kod muškaraca formirana štitnjače hrskavicu grkljana. Ime je povezano s biblijskom legendi o Adamu koji je progutao jabuku. * * * Adamov YABLOKOADAMOVO APPLE (Adamova jabučica), kvrga na prednjem dijelu vrata kod muškaraca formirana štitnjače hrskavicu grkljana. Ime je povezano s biblijskom legendi o Adamu koji je progutao jabuku.

Enciklopedijski rječnik. 2009.