Enciklopedijski rječnik

Petros Adamyan Ieronimovich

Petros Adamyan Ieronimovich - to je ... Što je Petros Adamyan Ieronimovich?

Petros Adamyan Ieronimovich (1849-1891), ruski glumac na pozornici. jer 1866 u 1879-1888 služio u armenskom kazalište Tbilisiju, Baku, Shusha itd jedan od najvećih tragičara Među ulogama: .. Hamlet, Othello ( „Hamlet”, „Othello” Williama Shakespearea), Michael ( „još jedna žrtva” GM Sundukyan). * * * ADAMYAN IeronimovichADAMYaN Petros Petros Ieronimovich (1849-1891), armenski glumac. na pozornici s 1866. u 1879-88 igrao u Tbilisiju, Baku, Shusha i drugi. Jedan od najvećih tragičara. Među ulogama : Hamlet, Othello ("Ham a "" Otelo "Williama Shakespearea), Michael (" Još jedna žrtva „GM Sundukyan)

Collegiate Rječnik, 2009.

.. <- 1 ->