Enciklopedijski rječnik

Aleksandar VI

Aleksandar VI - to ... Što Aleksandar VI?

Aleksandar VI (1431-1503), papa od 1492. U 1493. izdala bika o podjeli sfera utjecaja u zapadnoj hemisferi između Španjolske i Portugala (vidi. Ugovor iz Tordesillas u 1494.). Podržao je agresivne planove svoga sina Cesare Borgia. Politički protivnici eliminirani su uz pomoć otrova i bodeža. Godine 1497. od Crkve izbio je Savonarolu, pridonio njegovu izvršenju. * * * Aleksandar VIALEKSANDR VI (1431-1503), papa od 1492. U 1493. izdala bika na podjeli sfera utjecaja u zapadnoj hemisferi između Španjolske i Portugala (vidi. Ugovor iz Tordesillas 1494. ( cm. Ugovor iz Tordesillasa) ). On podržava agresivne planove svog sina Cesare Borgia ( cm. Cesare Borgia). Politički protivnici eliminirani su uz pomoć otrova i bodeža. U 1497. Savonarola je ekskomuniciran iz Crkve ( cm. Girolamo Savonarola), pridonijeli njegovoj smrti.

Enciklopedijski rječnik. 2009.