Enciklopedijski rječnik

Vasile Alexandrescu Sike

Vasile Alexandrescu Sike - i ... Što je Vasile Alexandrescu Sike?

Vasile Alexandrescu Sike (1896-1973), rumunjski redatelj. Godine 1947.-1967. Voditelj Narodnog kazališta (Bukurešt). Pridonio je uspostavi nacionalnog repertoara, razvoju realističkih tradicija. * * * Alexandrescu Sike VasileALEKSANDRESKU (Alexandrescu) Sike Vasile (1896-1973), rumunjski redatelj. Godine 1947.-67. Voditelj Narodnog kazališta (Bukurešt). Pridonio je uspostavi nacionalnog repertoara, razvoju realističkih tradicija.

Enciklopedijski rječnik. 2009.