Almohadi su ... Što su Almohadi?

Almohad (od arapske al-muwahhidun, španjolski - monoteisti), ime dinastije i države u Sjevernoj Africi (1146-1269). Država Almohada nastala je kao posljedica vjerskog pokreta berberskih plemena koji su se protivili Almoravidima. Najveće širenje područja na 1161 pod Abd al-Mumin. Dezintegracija države počela je u razdoblju Reconquista. Yard Almohad bio je središte umjetnosti, filozofije (u službi Almohada bio je Ibn Rushd). * * * ALMOHADYALMOKHADA, ime dinastije i državu na sjeveru. Afrika (1146-1269). Država Almohad formirana je tijekom borbe protiv Almoravida ( vidi ALMORAWIDES). Najveće širenje područja na 1161 pod Abd al-Mumin. Dezintegracija države počela je u razdoblju Reconquista.

Enciklopedijski rječnik. 2009.