Enciklopedijski rječnik

Američka pravoslavna crkva

Američka pravoslavna crkva je ... Što je američka pravoslavna crkva?

Američka pravoslavna crkva je mjesna autohefalna crkva. Početak Američke pravoslavne crkve utemeljio je institucija na Aljasci 1793. od strane Sinode Ruske pravoslavne crkve duhovne misije. Od 1970. autocefalno. Na čelu je Metropolitan, prebivalište u New Yorku. Američka pravoslavna crkva proširuje svoju nadležnost na dio pravoslavnih vjernika Kanade, Meksika, Argentine, Brazila, Perua, Venezuele, Australije.

Enciklopedijski rječnik. 2009.