Amonijak je ... Što je amonijak?

Nashadyr -y; m. [Arapski. nušādir] 1. amonij klorid; bijela kristalna tvar (koristi se u inženjeringu i medicini). 2. Razg. = Alkohol amonijaka. Ubodite amonijak. <*> * * Amonijak je isti kao amonijev klorid. * * * Nashatyrnasatyr, isto kao amonijev klorid ( vidjeti AMMONIUM KLORIDA). Enciklopedijski rječnik. 2009.