Anabar plato je ... Što je Anabar visoravan?

Anabar plato na sjeveroistočnoj strani središnjeg sibirskog visoravni. Visina do 905 m. U dolinama se nalaze šume ariša, iznad planinske tundre. * * * ANABARSKAYA PLATOANABARSKAYA PLATO, u sjeveroistočnom dijelu središnjeg sibirskog visoravni. Visina do 905 m. U dolinama se nalaze šume ariša, iznad planinske tundre.

Enciklopedijski rječnik. 2009.