Biografski rječnik

Anatolij (u svijetu je Andrey Klyucharev)

Anatolij (u svijetu je Andrey Klyucharev) - to je ... Što je Anatolij (u svijetu je Andrey Klyucharev)?
Anatolij (u svijetu je Andrey Klyucharev) - vidi Anatolij članak (ime ruskih svećenika) ..

Biografski rječnik. 2000.