Andijan je ... Što je Andijan?

Andizhangorod u Uzbekistanu, centra andijan regije. Željeznički čvor 303, 0 tisuća stanovnika (1993). Strojogradnja (električna oprema za navodnjavanje), svjetlo (pamučno čišćenje, pamuk, cipela, pleta, šivanje), prehrambena industrija: postrojenje za hidrolizu. 4 sveučilišta. 2 kazališta. Poznat s iX u sustavu. pod imenom Andukan, od 1876. u Ruskom Carstvu. * * * ANDIZHANANDIJAN, grad u Uzbekistanu. Administrativni centar regije Andijan ( pogledajte REGIONA ANDIZHAN). Željezničko čvorište. Stanovništvo je 362, 6 tisuća ljudi (2004). Strojogradnja (elektrotehnička, oprema za navodnjavanje), svjetlo (pamuk, pamuk, obuća, pleta, šivanje), industrija arome; postrojenja za hidrolizu. 4 sveučilišta. 2 kazališta. Poznat još od 9. stoljeća. pod imenom Andukan, od 1876. u Ruskom Carstvu.

Enciklopedijski rječnik. 2009.