Angiografija - to je ... Što je angiografija?

angiografije (angio iz ... i ... grafija), postupkom rendgenske preglede krvi i limfnih žila nakon injekcije radioopakna tvari u njima. * * * ANGIOGRAFIYAANGIOGRAFIYA, metoda rendgenske pregled krvi i limfnih žila nakon injekcije radioopakna tvari u njima.

Enciklopedijski rječnik. 2009.