Anhidrit - to ... Što anhidrit?

ANGYDRITE -a; m. [od grčkog. bez-, bez- i hidroj-voda]. Mineralni (kalcijev sulfat), koji tvori gips u kombinaciji s vodom; kamenu plavkastu ili žućkastu boju (koristi se u proizvodnji cementa). ◁> Anhidrit, -th, -th. A. cementa. * * * anhidrit1) mineral klase sulfata, Ca [SO 4 ]. Tvrdoća 3, 5-3, 8; gustoća 2, 9-3 g / cm 3 . Apsorbira vodu, prolazi u cast. Sedimentni, hidrotermalni mineral. Vezivo, gnojivo, sirovina za proizvodnju sumporne kiseline. Ukrasni kamen. 2) Sedimentna stijena, sastoji se od anhidritnog minerala. Upotrijebiti kao gnojivo, cement i dr. * ANGIDRITANGIDRIT, 1) Stupanj mineralnih sulfati (

cm. ' NATURAL sulfat), Ca [SO 4 ]. Tv. 3, 5-3,8; gustoća 2, 9-3 g / cm 3 . Apsorbira vodu, prolazi u gips ( vidi GIPS). Sedimentni, hidrotermalni mineral. Vezivo, gnojivo, sirovina za proizvodnju sumporne kiseline. Ukrasni kamen. 2) sedimentni ( cm. ' sedimentne stijene) uglavnom sastoji od mineralne anhidrita. Primijenjeno kao gnojivo, cement, itd.

Collegiate Dictionary. 2009.