Anizokorija - to ... Što anizokorija?

anizokorija (s grčkim ánisos -, nejednak Kore - učenik) nejednake veličine zjenice zbog organske ozljeda živčanog sustava, bolesti oka, itd * ANIZOKORIYAANIZOKORIYA (s grčkim anisos - .. nejednaki Kore - učenik), nejednake veličine učenika zbog organskih oštećenja živčanog sustava bolesti oka, itd.

enciklopedijski rječnik. 2009.