Enciklopedijski rječnik

Anoda-mehanička obrada metala

Anoda-mehanička obrada metala - to je ... Što je anoda-mehanička obrada metala?

anoda-strojna metallovosnovannaya na istovremene uporabe anodnom otapanju metala komada i mehaničkim uklanjanjem raspada proizvoda. Koristi se za rezanje, oštrenje rezanja, brušenje itd.

enciklopedijski rječnik. 2009.