Aranžman je ... Kakav je aranžman?

TRANSFER -th; Sri 1. za prijenos (7 znamenaka) Pr. na glazbenu pjesmu. P. Evanđelja na aleutski jezik. 2. Glazbeni rad predstavljen u nekom drugom obliku. Reproducirajte glasovir glasovirske prve simfonije. 3. zastarjelo. Pisano prepričavanje sm. u vlastitim riječima; prezentacija. * Pišemo skladbe, transkripte, osobito iz Karamzina (Shchedrin). * * * Raspored (glazba), pogledajte Raspored. * * * TRANSFERIRANJE, u glazbi, pogledajte Raspored ( vidi RASPRODANJE).

Enciklopedijski rječnik. 2009.