Enciklopedijski rječnik

Automatski spojnik

Automatski spojnik je ... Što je sprežnik?

AUTOGRAPHER -i; pl. b. -pox, datumi. -pkam; Pa. G. -e. Uređaj za automatsko spajanje vagona. * * * automatski spojnik za automatsko spajanje (pri sudaru ili pritiskanju) lokomotiva i vagona s ručnim otkopčavanjem. * * * AUTOMOTIVE TRUCK, uređaj za automatsko spajanje (pri sudaru ili pritiskanju) lokomotiva i vagona s ručnim otkopčavanjem.

Enciklopedijski rječnik. 2009.