Os svijeta - to je ... Što je os svijeta?

os mirapryamaya linija nacrtana kroz središte nebeske sfere paralelno sa Zemljinom osi rotacije. Oko svijeta nalazi se vidljiva rotacija nebeskih sfera. * Os za mir mir, ravne linije povučene kroz središte nebeske sfere paralelno sa Zemljinom osi rotacije. Oko svijeta nalazi se vidljiva rotacija nebeskih sfera.

Enciklopedijski rječnik. 2009.