Pekar - pekar ... Što?
hlebod'ar (Post 40: 1, 2, 5, 16, 20, 22, 41 Post: .. 10) - samostan ruski riječ leksikon značenje: distributera bratstvo kruh. U izvorniku - glavni pekar.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.