Enciklopedijski rječnik

Osnovni zakoni države

Osnovni zakoni države - to je ... Što je osnovni zakoni države?

osnovni državni zakonyRossiyskoy carstvo, skup propisa koji se odnose na opća načela državnog sustava Rusije. Po prvi put codified pod MMSperanskii usmjeravanja u 1832. revidiran 1906. u vezi s objavljivanjem manifesta 17. listopada 1905. godine

Collegiate Dictionary. 2009.