Bebutov - to ... Što Bebutov?
Bebutovi, knezovi. - Genealogija od njih počinje Ashkhar-Beck, armenski, Tiflisu Meliku (gradonačelnik) u vrijeme vladavine gruzijski kralj Teimuraz II. Ashkhar-Bek imao je sina Melik-Agu, koji je imenovan u St. krštenje bosiljak, koji je pratio manje princ Heraklija na dvoru perzijskog Shah Nadir, sudjelovali su u kampanji u Indiji, a za njegovu hrabrost primili od Shah Perzije sablje s dijamantima i naslova pogrešno karbasha na perzijskom dvoru. U vrijeme vladavine Heraklija Malik aga (Vasily) je Tiflisu Meliku i ostavio dva sina: Ivana Vasilievich i Josip; Prvi je bio Tiflisu Meliku i pogrešno karbashem na dvoru kralja Irakli, drugi, Josip, nakon smrti svoga brata Ivana, također je dobio titulu kraljevskog pogrešno karbasha. O ulasku Gruzije u Rusiju, dobio je vanjski savjetnik. Za razbijanje invaziju Gruzije Serdar Erivan Husein-Kulihana, Bebutov je dodijelio car Aleksandar PavloviÀa pukovnika. Od njegovih sinova, četiri su bili vojni; između njih, knez David Osipovich bio je vitez reda sv. George od 3. stupnja.

Biografski rječnik. 2000.