Biografski rječnik

Blau Andrej

Blau Andrei - to ... Što Blau Andrej?
Blau, Andrei Andreevich, - statističar. Rođen je 25. lipnja 1847. godine u obitelji jednog latvijskog, stanara u Livoniji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Dorpatu. Zatim je preuzeo dužnost tajnika Županijske županijske županije Luga i izradio podatke o proračunu institucija zemstva u pokrajini St. Petersburg. Bio je prvi u državnoj službi u Ministarstvu poljoprivrede; Kasnije je Blau služio u Ministarstvu financija, a sada je revizor za prikupljanje poreza na državnu trgovinu. Godine 1903. poslao ga je u područje Yakut kako bi proučio ekonomsku situaciju industrije zlata u regiji Vitimo-Olekminsky. Njegova glavna književna djela: "Die Lage der russichen Landwirstschaft wahrend des Jahres 1882" ( "Russ Revue"., 1883.), "Ovca u baltičkim pokrajinama" (1886, "Proizvodnja lana i trgovinu ih u Rusiji" (St. Petersburg, 1888). ; „položaj Rusije na međunarodnom tržištu žitarica” (1889) je objavio Odjel za željeznički poslova „materijali za izradu tarifa ruskih željeznica” (1889), mnogi odjeli su sastavljene Blau Blau bio je osnivač i prvi direktor latvijskog-Petersburg s uštedama i udruženja kreditnih <.... Biografski rječnik 2000.