Boa je ... Što je boa?
ud'a (Rimljanima 40: 20, Izaija 19: 8, Am 4: 2, Av.1: 15, Matej 17,27) - štap za ribolov, ribu koja se sastoji od ribarske šipke, ribolovne linije i kuka.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.