Bik je ... Što je bik?
tel'ets - mladog bika. Većina lak stočne hrane (Post 18: 7 .; luk 15: 23), a jedan od najčešće žrtvovanih životinja. Najstrože saveze su bile s disekcijom tele (Jeremija 34: 18). Zlato telad napravio Aaron (Pr 32: 4) Jeroboam (3Tsar 12 :. 28), kopije su očito, egipatski sveta bikove Apis (Memphis) ili Mnevis (u Heliopolisu). ( pogledajte žrtvu)

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.