Biografski rječnik

Bogorodsky Sawa Osipovich

Bogorodsky Sawa Osipovich - i ... Što je Bogorodsky Sawa Osipovich?
Bogorodsky, Savva Osipovich, - kriminalist (1804 - 1857). Ne završavajući tečaj u St. Petersburgu. teološka akademija, rangirana je u drugom odjelu vlastitog E.V. kancelara i poslana zajedno s drugima, za studiranje prava, u inozemstvu. Nakon povratka u Rusiju u 1835. obranio je disertaciju za doktorat sudske prakse na temu: „The filozofije kaznenog zakona drevnih i novih naroda” Ovaj je rad ostao neobjavljen. U istom 1835 Bogorodsky je imenovan profesor na novootvorenom Sveučilištu u Kijevu, gdje je prvi put bio na stolac poboljšanje zakona i pristojnost, u kojoj je u jednom trenutku pripadao i prezentiranje financijskih prava, a onda - kazneni zakoni. Nije bio samostalni mislilac i istraživač; njegov jedini tiskani rad: "Esej o povijesti kaznenog prava u Europi od početka XVIII stoljeća". (tj. I - II, Kijev, 1862) samo je savjesno prikupljanje njemačkih izvora.

Biografski rječnik. 2000.