ŠAlica je ... Što je čaša?
ch'asha - na mnogim mjestima znači: sudbina, mjera, baština (Psalam 10,6, Psalm 15,5, Ps 22: 5, Psalm 74: 9, Psalam 115: 4, Izaija 51,17 4:21, Ezekiel 23: 31, 32, Abraham 2:16, Matej 20: 22, Matej 26,39, 1 Korinćanima 10:21).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.