Paranja je ... Što je veo?

Burka a ;. w [. Arapska faranga] konvertirani odjeća u ogrtaču s dugim lažnih rukava koji pokriva ženu od glave i pokriva svoje lice s crnim debelim mreže od konjske dlake (bez koje je muslimanska srednja Azija nije bilo dopušteno da se pojavi pred strancima) *. * * Burqa (od arapske Faradjiyah - u rhnyaya labav odjeća), vrhu ženske odjeće u muslimanskom Bliskom istoku i središnjoj Aziji - ogrtač s lažnim rukava koja pokriva ženu od glave, nosili sa chachvanom -. crne guste mreže od konjske dlake pokrivaju lice obveznog nošenja vela odgovara normama islama * *. * PARANJAPARANJA (od arapske Farajiya - gornja odijela), ženske odjeće od muslimanskih naroda Bliskog istoka i sri. Azija, ogrtač s lažnim rukavima koji pokrivaju ženu s glavom; Nosila se sa chachvanom - crna debela mreža od konjske crte koja prekriva lice. Obvezno nošenje burqa odgovara normama islama.

Enciklopedijski rječnik. 2009.