Kanaan je ... Što je Kanaan?
Hena'ana (ženski iz Canaan) -a) (3Tsar 22: 11; 2 Chronicles 18: 10) - otac (predak) lažnog proroka Sidkijina; .. b) (1 Chron 7: 10) - analog. Ahishahar.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.