Shalef je ... Što je Chalet?
Shal'ef (izvanredan) (Postanak 10,26; 1 P.1: 20) - Analog. Almodade.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.