Biografski rječnik

Chechott Victor An.

Chechott Victor An. - ovo je ... Što je Chechott Victor An. ?
Chechott (Viktor Antonov.) - glazbeni kritičar i pijanist, rođen 1846. Njegovi radovi objavljeni su u "umjetnosti" (1883 - 1884), "Glazbena Review", "Bayan" i drugi publikacijama. Prevodio je Blachernovu knjigu: Teorija zvuka u primjeni glazbe (1878). Chechotte živi u Kijevu, koji se bavi kritiziranjem i poučavanjem glasovira. Njegova glavna djela: „Iskustvo racionalnog izlaganja doktrine ritma i melismah”, „AP Borodina,” „25. obljetnica Kijevu ruskog opere” i sastava - 2 simfonija, glazbenu sliku „Stepa”, svečana ožujak u spomen Mickiewicz za orkestar, orkestralni paket "Djetinjstvo", gudački kvartet, opere "Almansor" i "Marcet". NS

Biografski rječnik. 2000.