Biografski rječnik

Chekanovsky Aleksandar Lavrent'evich

Chekanovsky Alexander Lavrent'evich - to ... Što Chekanovsky Aleksandar Lavrent'evich?
Chekanovsky (Alexander Lavrent'evich 1832-1876) - geograf, istraživač istočnom Sibiru. Za svoje sudjelovanje u poljskom pobunu 1863. godine prognan je u Sibir. Objavljeno "Dnevnik ekspedicije Ch Tunguska rijeka, Olenek i Lena u 1873 - 1875 godina" (1896).

Biografski rječnik. 2000.