Stotinjak pješaka ... Što je zapovjednik?
stonachalnik (Iz 18: 21; Numbers 31: 14, 54) (1. Korinćanima 26:26, 1 Samuel 28: 1, 2 Samuel 25: 5) jedan je od građanskih (ali i vojnih) šefova izraelskih naroda čije je dužnosti suditi narodu (Izl 18,22) upravljati svim njegovim poslovima (također nazvanim "šefom stotinu" - 2. Kronika 23: 1). ( vidi satnik, sud)

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.