Biografski rječnik

Tchirikov Andrej

Tchirikov Andrei Dmitrijevič - je ... Što je Chirikov Andrej?
Chirikov (Andrei) - farmakolog, rođen je 1849. godine u početku služio kao farmaceut u različitim ljekarnama. Godine 1877. g. Primio je radno mjesto laboratorija u kemijskom laboratoriju na Sveučilištu Kharkov, gdje je 1880. godine dobio stupanj ljekarnika. U 1882. promaknut je asistent profesor farmacije i farmakognoziju na istom sveučilištu, a 1883. godine, za njegov rad „The studija kemijskog sastava i fizikalnih osobina bitumenskog ugljena i antracita Donetsa Save”, nagrađen je stupanj magistra farmacije. Godine 1888. g. Imenovan je izvanrednim profesorom na istom odjelu. Chirikov objavljeno: „Staza Pharmacognosy” (3. izdanje, Kharkov 1871 - 1890.), „Priručnik za praktičnu obuku u farmaciji od studenata medicine” (3. izdanje, Kharkov, 1890.), „Vodič za kvalitetu Chemical analiza "(Kharkov, 1886) i niz članaka u posebnim časopisima. Od 1891. g. Predsjednik je farmaceutskog društva u Kharkovu.

Biografski rječnik. 2000.