Choan je ... Što je Choan?
Tso'an (Brojevi 13,23, Ps 77: 12, 43, Izaija 19: 11, 13, Izaija 30: 4, Ezekiel 30,14) - jedan od drevnih egipatskih gradova u delti Nila, poznat kao Tafnis (grčki naziv). U njemu, očito, Mojsije se susreo s faraonom. Sada je na svom mjestu samo ruševine.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.