Biografski rječnik

Choiseul-Gufier

Choiseul-Gufier je ... Što je Choisel-Gufier?
Choiseul-Gufier - drevna grofaova obitelj, zabilježena u dijelu genealogijske knjige pokrajine Kovno. Njegov predak, Rainer de Choiseul, posjedovao je širok lan u županiji Langres 1060. godine. Zatim je ime Choiseul podijeljeno na mnoge grane; od njih, tu su Earls of Choisel-Gufier, grofovi Choiseul d'Alcúr i dukeri Choiseul-Pralène. B. R-in.

Biografski rječnik. 2000.