Chreda
cedra (Luka 1: 5, 8) - okrenuti.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.