Biografski rječnik

Božić Ivan V.

Ivan V. Božić - to je ... Što je Božić Ivan V.?
Božić (Ivan V., 1815 - 82) - propovjednik, diplomirao St. Petersburgu Teološke akademije, prota Zimske palače i član Male crkve Svetog sinoda. Ispis: „Govor, govoreći na oslobađanje časnik studenata Noble pukovnije od 1840. do 1850. godine” (St. Petersburg, 1850).

Biografski rječnik. 2000.