Biografski rječnik

Chugai Lev

Chugai Lev - to ... Što Chugai Lev?
Chugai (Lev) - kemičar i bakteriolog (rođen 1873. godine); studirao je u Moskovskom kadetskom korpusu u Moskvi, gdje je diplomirao 1889. godine. Srednjoškolsko obrazovanje diplomiralo se iduće godine u IV Moskovske gimnazije. Diplomirao je na Sveučilištu u Moskvi na prirodnoj odvajanje fizičke i matematičke fakulteta, koji je diplomirao 1895. godine. Od 1903. do 1904. je služio kao pomoćnik raščlanjivač Bakteriološka Institute na Sveučilištu u Moskvi, gdje je sve vrijeme u zadužen za kemijskom laboratoriju instituta. Od 1904. profesor je na carskom Moskvi tehničkoj školi, a od 1900. docent na Sveučilištu Moskva. Godine 1903. obranio je magistarski rad pod naslovom: „Istraživanje u području terpena i kamfor”, a doktorsku disertaciju 1906. godine: „Istraživanje u području kompleksnih spojeva.” Do danas (ožujak 1907.) Ch. Objavio je više od 50 članaka i pojedinačnih djela o različitim pitanjima kemije i bakteriologije. Glavne teme istraživanja Charles su: a) optičku aktivnost organskih spojeva, b) kemija terpeni i kamfora i) kompleksnih spojeva.

Biografski rječnik. 2000.