Biografski rječnik

Chuykov-Overin Mitrofan Ivanovič

Chuykov-Overin Mitrofan Ivanovič - to ... Što Chuykov-Overin Mitrofan Ivanović?
Chuykov-Overin (Mitrofan Ivanovič 1845 - 1885) - pisatel- samouk. Osim članaka i korespondencije u pokrajinskim i gradskim publikacija, napisao nekoliko drama i komedija. „Čedomorstvo”, „Život i smrt”, „ženski kandidata za težak rad”, „Oslushnitsa”, „kriminalac”, itd Bio je zaposlenik raznih kazališnih publikacija.

Biografski rječnik. 2000.