Churilova - to ... Što Churilova?
Churilova - stari ruski plemići, koji datira iz polovine XVII stoljeća, a zabilježen je u VI dio genealoških knjige Pokrajina Kursk.

Biografski rječnik. 2000.