Biografski rječnik

Chiarlone Virginia M. (ciarlone)

Chiarlone Virginia M. (ciarlone) - to je ... Što je Chiarlone Virginia M. (Ciarlone)?
Chiarlone (Virginia M., ciarlone) - poznati virtuoz na harfi, rođen je 1869. godine u Napulju. Zajedno sa sestrom Jeanne rano i sa velikim uspjehom počela nastupati na koncertima, te je pozvao solist u carske opere u Moskvi. Od 1896. godine je solist u orkestru ruske carske opere u St. Petersburgu, a 1898. dobio je titulu solist Njegovog Veličanstva. Napisala je mnogo fantazija za dvije harfe na melodiju „Ruslan”, „Život za cara”, itd, prijepisa Bacha, Beethovena, Mozarta, Chopina, Glinka, Čajkovski, Rubinstein i drugi. Ona je prvi propagandist kromatske harfe Playley, nedavno je usavršio Lyon. NS

Biografski rječnik. 2000.