Tsilhert - to ... Što Tsilhert?
Tsilhert (Otto-kolovoz-Hermann Zilchert, 1812-1848) - MD, sveučilišni profesor teoretske kirurgiju, oftalmiatrii i oftalmologiju na Sveučilištu St. Vladimir. Po završetku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Dorpat (1843) je bio tamo u 1846. kao asistent raščlanjivač na anatomski kazalištu, 1844. - 1846. predavao je na Sveučilištu u Dorpat isto kao docent, a 1846., nakon primitka stupanj MD, imenovan je profesor u Kijevu, gdje je umro 2 godine kasnije od tifusa. Objavljeno: "Methodorum cystotomiae u mori vulgatissimarum, praesertim sectionis bilateralis Dupuytrenova propositae i proctoysttomiae dijudicandarum experimentum" (Derpt, 1843) i "De externis remediis, oglas sanguinis u lingna prafluvia sistenda, adhibendis" (Ib, 1846.).

Biografski rječnik. 2000.